De Golf en de Zee

De Golf en de Zee

Iedere zomer gaan we een week naar Schiermonnikoog. Ons gewone leven blijft dan achter op het vaste land en we worden helemaal één met het eiland en zijn ritme.
Fietsen, duinen en strand bestemmen onze dagen, met het licht van de vuurtoren gaan we naar bed. De rust en schoonheid van de natuur brengt ons weer dichterbij het waarnemen, het er zijn.
We luisteren op een andere manier, niet alles hoeft gezegd te worden.

Op een ochtend ga ik alleen fietsen en heb plotseling het gevoel dat ik iets moet lezen. Lezen? Fietsend? Dan duikt opeens het kleine kerkje van het eiland op en blijf ik voor het bord met mededelingen staan. Dit gedicht springt eruit, wil gelezen worden…..

“Op Schiermonnikoog aan het strand
Was ik getuige van een misverstand.
Toen ik 2 golven hoorde spreken net voordat ze zouden breken….
De ene riep: het is gedaan! We zullen hier ter pletter slaan!
De ander zei beslist:
Welnee, je bent de golf niet, je bent de Zee.”


Zijn we een golf die even bestaat of zijn we de Zee? Is het bestaan vluchtig of eeuwigdurend? Wat voor invloed heeft het op onze aandacht en bewustwording als we deel van een groter geheel uitmaken?

Kijkend naar beweging kunnen we de adem als een golf in ons lichaam voelen, tegelijk is het de verbinding met het leven, de aarde en het universum. Mooi om daar bewust bij stil te staan.

_zee_golven_golfbreker.jpg

Breathe as nature meant ( by Erin Ferguson )
Deze les is deel 1 van een hele serie, ik gebruik de originele engelse versie

Intro
Many people experience difficulties around breathing, suffer from anxiety, stress or tension. They have learned certain techniques and wonder how to apply them….human beings are dynamic, there is no repetitive script, nor right or wrong in breathing. Responding to life means a natural way to breathe. Leave your judgment and pay attention to yourself, listen

1. Lesson
Make sure you are comfy and warm since there is not a lot of movement in these lessons. A soft blanket on the floor, cushions or towels for extra support nearby

  • Scan: Feel the sensation of yourself on the floor and the floor coming up to meet you
  • The natural and organic quality of your breathing – let yourself be breathed! What qualities do you discover, slow/fast, staccato, pauses, shallow/deep, smooth/jagged? What moves, feel the growing and shrinking, the pressure. Influences change the dynamic of the internal state and affect the way we are breathing
  • Bend your legs and feel where you want to place them for most stability. How does this change your contact and dynamic of breathing?
  • Put both hands on lower belly with pinkies in the folds between legs and pelvis. Elbows resting on solid surface, soft hands and wrists: the belly is now the floor for your hands, what do you sense? Feel growing and shrinking
  • Move hands up towards upper belly and thumbs on lower ribs. Feel space between fingers expand and shrink, feel each hand individually, each finger on both hands moving together and away
  • Legs go long and rest, feel if there are changes in your breathing. Growing, shrinking, pressure – where do you feel movement?
  • Put feet up to standing again, hands on upper chest just underneath collarbones with elbows supported. The thumbs are at armpit level, neck and jaw are soft. Attention into fingers as you breathe: is it different than the other regions? Follow each finger for 2 breaths and check out the movement. The quality of your listening changes the quality of your experience!
  • Slowly slide arms alongside and lengthen legs: rest and sense relationship between you and the floor. Where does the growing spread as you breathe in? Where does the shrinking happen as the air goes out? Let go of any thought models!
  • Think about rolling to your side, coming to sitting and standing. How does your thinking influence your breathing? The intention influences the dynamics – How am I = How do I breathe
  • Then start rolling to your side in a way that does not change your breath. Bring attention to it, witness your own internal process so you can develop the capacity to listen to yourself and others. Come to sitting and standing: Stand and listen to your own inner cues, how comfortable you feel at this moment. Walk and feel the effects of this lesson

Happy breathing!

Reacties zijn gesloten.