Privacybeleid

Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://www.feldenkraismethode.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

In mijn praktijk Feldenkraismethode hecht ik veel waarde aan een zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens. Je gegevens zullen uiteraard niet aan derden worden verstrekt!
De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Welke gegevens verwerk ik.
Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, of andere aanvragen doet voor één van mijn diensten, zal gevraagd worden je gegevens in te vullen. (naam, telefoonnummer en e-mailadres) Deze gegevens gebruik ik om jou te informeren over wetenswaardigheden en actualiteiten, nieuwsberichten en andere meldingen betreffende mijn praktijk ‘Feldenkraismethode’. 
Van mensen die individueel in de praktijk komen verwerk ik ook adresgegevens en geboortedatum. Gegevens omtrent de behandeling zelf worden op papier vermeld en bewaard in de daarvoor bestemde map en (afsluitbare) kast. 

Contactformulier
De gegevens die je invult als je een vraag hebt via het contactformulier, worden slechts gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag. Deze gegevens worden niet bewaard.

Uitschrijven
Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief en in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je te allen tijde jezelf weer uitschrijven door middel van de link onderaan de nieuwsbrief of door contact met mij op te nemen. Je e-mailadres wordt dan meteen uit mijn bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. 

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Links
Op mijn website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten feldenkraismethode.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens bewaar ik op mijn computer en op een externe harde schijf.
De gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van de wettelijk verplichte termijn door mij verwijderd. 
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via m.galen@feldenkraismethode.nl.


Wijzigingen
Ik behoud te allen tijde het recht om mijn privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.