Voor wie is het?

Voor wie is het?

Voor iedereen met chronische of acute pijn, die belemmerd wordt in het vermogen om vrij te kunnen bewegen, zoals bij blessures, problemen met het spierstelsel of na operaties. Als iemand krampachtig beweegt, raakt het lichaam uit balans en ontstaan er meer klachten. Ontspannen wordt dan steeds moeilijker.

Voor mensen met aandoeningen van het zenuwstelsel en tijdens leer- en ontwikkelingsachterstanden voor baby’s en kinderen.

Gezonde mensen kunnen door het werken met de methode hun gevoel van welbehagen, energie en vitaliteit versterken.

Musici, dansers en acteurs kunnen hun professioneel handelen en creativiteit vergroten.

Orthopedagogisch advies

In samenwerking met buro 3o begeleid ik kinderen met gedrag- en leerstoornissen of motorische achterstand / afwijkingen.
Buro 3o is een verband van psychologen, (ortho)pedagogen en therapeuten die vragen rondom opvoeden, ontwikkelen en leren van het kind op maat behandelt.
Deze zorg kan ook vergoed worden uit een persoonsgebonden budget (PGB).